İstanbul /
info@thinkturkey.org

Türkiye’de Staj Yapmak İsteyen Yabancı Öğrencilerin Yapması Gerekenler

Dünya sıralamalarında üst sıralarda yer alan üniversiteleri, farklı sektörlerde öncü konumda bulunan sanayi dalları ve öğrencilere sağladığı kaliteli hayat standartlarıyla Türkiye, pek çok yabancı öğrencinin staj yapmak için tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye’de staj yapmak isteyen yabancı öğrenciler için iki farklı mevzuat bulunuyor;

  1. Türkiye sınırları içerisinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, okullarının statüsünde staj yapmaları zorunlu ise işletmelerde uygulamalı eğitim ve öğretim kapsamı adı altında ekstra hiçbir şey yapmadan stajlarını gerçekleştirebilirler.
  2. Eğitimlerini yurtdışında tamamlamış ancak Türkiye’deki bir işletmede staj yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ise 4817 sayılı kanunun 55. maddesi kapsamına girerler ve bu durumdaki yabancı uyruklu öğrencilerden çalışma izni talep edilir.

Türkiye’de Eğitim Gören Yabancıların Staj Yapması İçin Gerekenler Nelerdir?

Türkiye’de eğitimlerini tamamlayan ve okulları staj yapmayı zorunlu kılan yabancı uyruklu öğrenciler, Türk öğrenciler ile aynı statüdedir ve öğrenciler arasında hiçbir ayrım yapılmamaktadır. Staj kapsamında yer alan yabancı uyruklu öğrencilerin çalışması ‘’gelir getiren bir iş’’ kapsamına girmez. Burada dikkat edilen temel nokta ise; yabancı uyruklu öğrencilerin staj dosyalarını ve staj için gerekli olan tüm belgelerini eksiksiz şekilde tamamlaması ve staj süresi boyunca tatbiki öğrenime katılmasıdır.

Türkiye Dışında Eğitim Gören Yabancıların Türkiye’de Staj Yapması İçin Gerekenler Nelerdir?

Türkiye dışında bir üniversitede eğitimlerini tamamlayan ve Türkiye’de staj yapmak isteyen yabancı öğrenciler; yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanun yönetmeliğine tabi tutulurlar. İlgili kanun yönetmeliğinin bu konuyu kapsayan 55. maddesi ise şöyledir;
• Eğitim süresi ile sınırlı olmak ve iki yılı geçmemek üzere durumunu belgeleyen tüm yabancı uyruklu öğrenciler,
• Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla kültürel faaliyetlerde bulunmak, bilgi ve görgülerini arttırmak isteyen yabancı öğrenciler,
• İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurumu’nun karşılıklı olarak izin vermeleri halinde uluslararası stajyer öğrenci programlarında Türkiye’ye gelecek yabancı öğrenciler, Türkiye’de belirledikleri kurum ve kuruluşlarda staj yapabilirler.

Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördükleri üniversitelerin ‘’mecburi uygulamalı staj’’ programları bulunmaması durumunda, yabancıların iş veya meslek deneyimi kazanması için başvuruda bulunacakları tüm staj programları Türkiye yasaları gereğince çalışma iznine tabi tutulmuştur. Bu durumdaki yabancı uyruklu öğrenciler herhangi bir işletmede hangi ad altında çalışırsa çalışsın sigortalı işçi kapsamına girecektir. Bu durumdan dolayı çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu öğrenciler ‘’kaçak işçi’’ kapsıma girer ve bu durumun belirlenmesi halinde kişiye de işletmeye de Türkiye yasalarına göre cezalar uygulanır.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Stajyer İzni Alması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

• Türkiye’de eğitim gören ve okullarının zorunlu staj programı bulunmayan; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri stajlarını tamamlamak için çalışma izni alması gerekir.
• Ön lisan ve lisans bölümlerinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin staj izinleri ilk yılın ardından başlar ve staj çalışma süreleri haftada 24 saat ile sınırlıdır.
• Lisans ve ön lisans bölümlerindeki öğrencilerin çalışması hakkındaki usul ve esaslar, Türkiye Göç Politikaları Kurulunca belirlenir. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu konuda yetkili mercidir.

Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerinin Staj İzni Alması İçin Yapması Gerekenler

Türkiye’de yüksek lisans ve doktora programında eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin staj izinleri sadece çalışma iznine bağlı olarak gerçekleşir.
Türkiye’de çalışma izni alan yüksek lisans ve doktora öğrencilerin çalışma izni sürelerinin toplamı ikamet sürelerinin toplamına eklenir. Aynı dönem içinde geçerli olan ikamet izinleri ise bu hesaplayama eklenmez ve ayrı bir süre olarak değerlendirilir.
Çalışma izinleri bulunan ve bu izin kapsamında staj yapan yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ayrıca ikamet izni almalarına gerek yoktur. Fakat çalışma izin süreleri biten ve bu süreyi uzatmak istemeyen yabancıların öğrenci ikameti alması zorunludur.